Privacy- en cookieverklaring

Katei respecteert de privacy van haar gebruikers en licht daarom via deze pagina toe welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen. We houden ons hierbij aan de AVG. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen. 

Katei is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens is informatie over personen die hen direct of indirect identificeerbaar maakt. Katei verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, website bezoekers, of derden die contact opnemen met Katei.
Bijvoorbeeld, indien u: 
• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
• inlogt op onze webshop account of via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijk relatie heeft met Katei;
• uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging. 

Contact met Katei kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op onze website;
• per e-mail;
• een link die is opgenomen is een door ons toegezonden mailing of een andere aangeboden elektronische boodschap.

Katei verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:. 
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Katei bestelt); 
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.katei-tuinmeubelen.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Katei verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen. 

Katei verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Katei. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Katei haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Katei persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Katei verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Katei en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; 
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures. 
Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Katei beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. 

Katei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Katei hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Katei hen voorschrijft. Katei verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Katei is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Katei hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Katei neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Katei neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Katei via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met: 
Katei
Oude Medelsestraat 7
4005 EK Tiel
T 0344 632856
E info@katei.eu 

Of u kunt een e-mail richten aan: acbeijer@gmail.com

Katei streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken. 

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Katei met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: info@katei.eu 

Katei behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. 

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25-05-2018 .